U-tek programmer

Oracle Account Manage your account u-tek programmer access personalized content. Cloud Account Access your cloud dashboard, manage orders, and more.

Oracle acquired Sun Microsystems in 2010, and since that time Oracle’s hardware and software engineers have worked side-by-side to build fully integrated systems and optimized solutions designed to achieve performance levels that are unmatched in the industry. This website is using a security service to protect itself from online attacks. Enter the characters you see below Sorry, we just need to make sure you’re not a robot. Please forward this error screen to 172.

Please forward this error screen to frozen. This website is using a security service to protect itself from online attacks. T Bell laboratuvarlarında, Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi’ ni geliştirebilmek amacıyla B dilinden türetilmiş yapısal bir programlama dilidir. Ritchie’ye göre, en yaratıcı devre 1972 idi.

Did not find what they wanted? Try here

Dilin pek çok özelliği “B” adlı bir dilden türediği için, yeni dile “C” adı verildi. B” adının kökeni konusunda ise söylentiler değişik: Ken Thompson B’nin BCPL programlama dilinden türediğini söylemektedir, ancak Thompson eşi Bonnie’nin onuruna adını Bon koyduğu bir programlama dili de geliştirmiştir. 20 assembly dili ile yazılan UNIX’in çekirdeğinin büyük kısmı C ile yeniden yazılmıştı. Böylece UNIX, çekirdeği bir assembly dili ile yazılmayan ilk işletim sistemlerinden biri olmuştu.

R” olarak bilinen bu kitap, yıllar boyunca C dilinin gayriresmi standardı olarak kullanıldı. R C genellikle tüm C derleyicilerinin desteklemek zorunda olduğu dilin en temel kısmı olarak kabul edilir. R C programı aynı zamanda ANSI C’yi de destekliyordu. T’nin derleyicilerinin ve bazı başka bilgisayar üreticileri tarafından desteklenen kimi “gayriresmi” özellikler eklendi. 1970’lerin sonunda C, en çok kullanılan mikrobilgisayar dili olarak BASIC’in önüne geçmeye başladı. 1980’lerde ise, IBM PC ile kullanılmak üzere benimsenmesiyle birlikte popülaritesi iyice artmaya başladı.

admin